Мученица
Наталия Козлова
мирянка
1937
 

Мученица Наталия

Мученица Наталия Козлова