Мученица Евдокия Мартишкина, места служения [1479]