Преподобноисповедница Евдокия (Бучинева), места служения [150]