Матрона

Житие карта, места служения 01.04 [н.ст.]Преподобномученица Матрона (Алексеева)монахиня(1938)
Житие 29.07 [н.ст.]Исповедница Матрона Беляковамирянка(1936)
Житие карта, места служения 20.03 [н.ст.]Преподобномученица Матрона (Грошева)послушница(1938)
15.12 [н.ст.]Мученица Матрона Конюховамирянка(1937)