Мученица Александра Смолякова, места служения [1646]