Преподобномученица Евдокия (Андрианова), места служения [166]