Лев

Житие карта, места служения 10.02 [н.ст.]Преподобноисповедник Лев (Стасевич)архимандрит(1972)