Ираида

Житие карта, места служения 07.08 [н.ст.]Исповедница Ираида Тиховамирянка(1967)